Ana Sayfa Blog Sayfa 3

‘Bakanlık ihracatı kısıtlamaya değil, ağaç başına verimliliği artırmaya odaklanmalı’

0

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Davut Er tekrar seçildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde Davut Er’in hazırladığı liste 72 oyla seçimi kazandı.

Yoğun katılımın olduğu genel kurulda Divan Başkanlığını Melih İşliel yaptı. Divan Kâtipleri ise Ozan Kartal ve Aydın Şensal oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde yapılan EZZİB olağan seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda altı yıldır EZZİB Başkanlığı görevini sürdüren Davut Er, 2022-26 dönemi için seçilerek güven tazeledi.

Yasak ve kısıtlamalar, Türk zeytin ve zeytinyağı sektörüne çok büyük zarar vermekte

5 kg’ın üzerindeki ambalajlarda zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamaya değinen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er sözlerini şöyle sürdürdü:

“27 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan, “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ” ile Tarım ve Orman Bakanlığı, aralarında zeytin ve zeytinyağın da yer aldığı bazı ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili kılınmış ve 26 Şubat 2022 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatlarıyla, 2021 yılında getirilen dökme zeytinyağı yasağının üzerinden henüz 1 yıl dahi geçmeden, Ambalaj miktarı 5 Kg’ı Geçen Dökme Zeytinyağı ürünlerinin ihracatının kısıtlanmasına karar verilmişti.”

Davut Er, “Daha önce de birçok kez dile getirmiş olduğumuz üzere bu tarz yasak ve kısıtlamalar, Türk zeytin ve zeytinyağı sektöründe uzun vadede ihracat pazarlarının kaybına neden olmakta ve üreticisinden-ihracatçısına bütün sektöre çok büyük zarar vermekte. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği olarak getirilen yasağı son derece yanlış buluyoruz. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini talep etmek üzere geçen haftalarda Tarım ve Orman Bakanımıza da bir ziyaret gerçekleştirdik. Güncel sektörel verilere baktığımıza zaten böyle bir yasağa ihtiyaç duyulmayacağı da açıkça görülmekte. Zeytinyağı bitkisel yağlara ikame edilebilecek bir yağ değil.” dedi.

2021-22 sezonunun ilk 6 ayını geride kaldı: 94 milyon dolarlık sofralık zeytin ihraç edildi

Davut Er, “Sofralık zeytin ihracatında 2021-22 sezonunun ilk 6 ayını geride bıraktık. Bu dönemde 60 bin ton sofralık zeytin ihraç ederek, yaklaşık 94 milyon dolar döviz geliri elde ettik. 2020/21 sezonunun ilk 6 ayı ile mukayese ettiğimizde miktar bazında yüzde 32 tutar bazında ise yüzde 17 artış kaydetmiş bulunuyoruz. Bu dönemde toplam 42 bin ton siyah zeytin, 18 bin ton yeşil zeytin ihraç ettik.  Siyah zeytin ihracatının döviz karşılığı 66 milyon dolar olurken, yeşil zeytinden elde edilen döviz tutarı ise 28 milyon dolar olarak gerçekleşti. Siyah zeytin ihracatımızda Almanya, yeşil zeytinde ise Irak en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında zirvede yer alıyor. Almanya ve Irak’ı Romanya, ABD ve Bulgaristan takip etmekteler.” dedi.

Zeytinyağı ihracatı yüzde 81 arttı

Er, 1 Kasım 2021 tarihinde başlayan zeytinyağı ihraç sezonunun ilk 5 ayında 30 bin ton ürün karşılığı 99 milyon dolar döviz geliri elde ettiklerini geçtiğimiz sezonun ilk 5 ayı ile mukayese ettiğimizde miktar bazında yüzde 50, tutar bazında ise yüzde 81 artış kaydedildiğini açıklayarak, “Birim fiyatımız ise 2,71 dolardan, 3,28 dolara yüzde 21 yükselmiş durumda. Şubat ayı sonunda getirilen ihracat kısıtlamasına rağmen, bu artışta katkısı olan tüm üyelerimizi canı gönülden kutlar ve sektörümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederim.” diye konuştu.

EZZİB olarak ana hedefimiz kutulu ihracatı artırmak

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi verilerine göre; 2021/22 sezonuna 48 bin ton stok ve 235 bin tonluk tahmini rekolteyle girildiğini açıklayan Davut Er, Türkiye’nin yıllık zeytinyağı tüketiminin 150 bin ton civarında olduğunu söyledi.

“Zeytinyağı fiyatlarıyla bitkisel yağ fiyatları aynı seviyeye gelse bile, kısa vadede büyük tüketim artışı olmayacağını düşünüyoruz. Zeytinyağı diğer bitkisel yağların ikamesi bir ürün değil. Ülkemizde üretilen zeytinyağının tamamının iç piyasada tüketilmesi mümkün değil. Bu şartlarda ihraç edilebilecek 130-140 bin ton civarı zeytinyağımız olduğunu görüyoruz. Son 5 sezon ortalama zeytinyağı ihracatımız ise 50 bin ton düzeylerinde. Bu rakamlara baktığımızda, elimizdeki zeytinyağı miktarının hem iç tüketime hem ihracata fazlasıyla yeteceği açıkça görülmekte. EZZİB olarak ana hedefimiz kutulu ihracatı artırmak olmakla birlikte her firmamız ithalatçılardan gelebilecek farklı talepleri karşılamak durumunda.”

Dünyada dökme zeytinyağına ihracat yasağı getiren başka bir ülke yok

Er, “Bugün dünya zeytinyağı üretiminin yüzde 55’ini tek başına gerçekleştiren İspanya uzun yıllar zeytinyağını dökme olarak İtalya’ya ihraç etmiştir. Sonraki yıllarda İtalyan markalarını satın alarak markalı ihracatta önemli bir konuma gelmiştir. Halen, İspanya’nın toplam zeytinyağı ihracatının yüzde 60’ını dökme zeytinyağı oluşturmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının devamını istiyoruz. Dünya genelinde zeytinyağı üretici ülkeler arasında dökme zeytinyağına ihracat yasağı getiren başka bir ülke yok.” dedi.

Davut Er, “Dört yıldır görevdeyiz. Bu süreçte sektörümüzün konu ve sorunlarını ilgili makamlara, özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne aktararak çözüm üretmeye çalıştık. Zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunları hakkında bilgi edinmek ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Birliğimiz üyeleri ve üretim bölgelerimizde tüm sektör paydaşlarımız ile bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz ortak akıl toplantılarına da geçici bir süre ara verdik. Umuyoruz ki ilerleyen dönemde bu toplantılara kaldığımız yerden devam edeceğiz.” diye konuştu.

Er, ilkini pandemi öncesince 2019’da gerçekleştirdikleri sektörel çalıştayın ikincisini, 2021 Aralık ayında İzmir’de, “Sürdürülebilir Tarım ve İklim Değişikliği” temasıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı.

“Alanında uzman akademisyenler ile kamu ve özel sektör temsilcilerinin konuşmacı olarak yer aldığı, tüm üyelerimizin davetli olduğu etkinliğimizi bu sene ve önümüzdeki senelerde de, farklı konu başlıklarıyla gerçekleştirmeye devam edeceğiz. EZZİB olarak, üyelerimizin ürünlerini yurt dışı pazarlarda tanıtmaları, ihraç pazarlarını genişletmeleri ve yeni alıcılar bulabilmeleri adına önemli bir fırsat olarak değerlendirdiğimiz, sektörün önde gelen zeytinyağı yarışmalarına katılmak isteyen üyelerimizin numune nakliyeleri, pandemi şartlarına rağmen geçmiş olduğumuz senelerde olduğu gibi yine Birliğimiz desteği ile gerçekleştirmeye devam ediyoruz.”

90 milyon olan zeytin ağacı varlığımız 190 milyona çıktı

Davut Er, “Zorlu bir dönemden geçiyoruz, sektör olarak bir yandan ihracat kısıtlamalarıyla mücadele ederken, diğer yandan da pandemiyle birlikte başlayan sorunlarımızın en önemlilerinden biri olan ve dünya genelinde yaşanan konteyner sıkıntısı ve navlun fiyatlarındaki artışlar hepimizin malumu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen ihracatımızdaki artış bizlere sektörümüzün geleceğine daha umutla bakmamızı sağlıyor. Olumlu olan diğer bir faktör, Türkiye 2002 sonrasında zeytincilik sektörüne büyük yatırım yaptı. Devlet destekleriyle 90 milyon olan zeytin ağacı varlığımız 190 milyona çıktı. Bu ağaçlar önümüzdeki yıllarda, iklim şartları elverdiği takdirde inşallah verimli bir şekilde ürün verecek.” dedi.

Tarım Bakanlığı ihracatı kısıtlamaya değil, ağaç başına verimliliği artırmaya odaklanmalı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hesaplamalarına göre Türkiye’nin 650 bin ton zeytinyağı, 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin üretebilecek potansiyele ulaşması söz konusu olabileceğinin altını çizen Er, bu rekoltenin yarısına bile ulaşıldığında bu ürünü değerlendirecek bir planın bugünden yapılıyor olması gerektiğinin taraftarı.

“Tarım Bakanlığının asıl odaklanması gereken nokta ihracatı kısıtlamak değil, ağaç başına verimliliği artırmak olmalıdır. Ben size bazı çarpıcı rakamlarla ağaç başına verimlilikteki durumumuzu aktarmak istiyorum.Yönetim Kurulumuz ile ihracatımızın artması, ihracatçılarımızın ve üreticilerimizin daha fazla kazanmaları için yoğun çaba harcıyoruz.  Bu çerçevede, son dönemde özellikle dökme ve varilli ihracatta yaşanan sıkıntıların farkındayız. Bu konu ile ilgili olarak Ticaret, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yakın temas halindeyiz. İhracatımızın önünün açılabilmesini teminen görüşmelerimiz devam etmekte, ortak bir paydada buluşarak, tıpkı geçtiğimiz sene olduğu gibi kısa bir sürede bu sıkıntının da çözüleceğine inanıyoruz.”

ÜLKELER   SOFRALIK ZEYTİN    ZEYTİNYAĞI               AĞAÇ SAYISI (MİLYON)*

                           (1000 TON)                     (1000 TON)      

         

İSPANYA                               462                  1.403                                       330

TÜRKİYE                              506                   235                                         193

İTALYA                                  59                     371                                         160

YUNANİSTAN                      200                   230                                          107

FAS                                          130                   158                                        103

TUNUS                                     25                    240                                          76

PORTEKİZ                             21                    120                                          69

MISIR                                       500                   20                                           22

Davut Er kimdir?

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut ER, 1965 yılında Aydın’da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan ER, İş hayatına 1988 yılında zeytin, zeytinyağı ve kuru incir ticareti yaparak başladı.

Aydın Ticaret Borsası’nda uzun yıllar Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Davut ER, 1999-2001 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2004-2005 yılları arasında ise Meclis Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine 2006 yılında seçilen Davut ER, 2014 Nisan ayında yapılan Genel Kurul Toplantısı sonrasında EZZİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. ER, 11 Mayıs 2016 tarihinde ise; Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. 2017 yılı Şubat ayında kapanan Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi’nde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 19 Nisan 2018 tarihinde Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanlığı’na tekrar seçilmişti. Aynı zamanda Davut Er, 30 Haziran 2018 tarihinde yapılan Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu’nda TİM Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. İngilizce biliyor, evli ve üç çocuk babası.

EGE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

EROĞLU YERLİ ÜR.GI.HY.TUR.İNŞ. SAR.NAK.İH.İT.SA.VE TİC.LTD.Ş. – DAVUT ER

EGE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

EKER GIDA NAK.İNŞ.SAN.TİC.LTD. ŞTİ.- AYKUT EKER

GÜNKAR İNŞAAT GIDA TEKSTİL NAK. İTH. İHRACAT SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ KADRİ GÜNDEŞ

MARBIL YAG SAN.VE TIC. A.S.-            LEVENT BİLGİNOĞULLARI

BALSARI YAĞ SAN.VE TİC.LTD.Ş. – RAHMİ BALSARI

SAVOLA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ- AYSUN ARAS

S.S.TARİŞ Z.VE Z.YAĞI T.SA.KO. BR.KISA ADI.TARİŞ ZEY.Z.YAĞ B.-  S. GÜNGÖR ŞARMAN

UYGUN RAFİNE YAĞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ- M. EMRE UYGUN

YENİÇAĞ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.- AYHAN BAKAN

ZER YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ- İSMAİL SELÇUK

ZEYKO TARIM GIDA SANAYİ İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ- M. ŞAFİ TUNÇ

DENETİM KURULU LİSTESİ

MESNEVİ GIDA İNŞAAT HAY. TEKSTİL MOB. MATB. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.- YUSUF DEVİM

YUNUSLAR TARIM ÜR. GIDA İNŞAAT TUR. NAK. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ.- MEHMET EKİN FIRINCIOĞULLARI

CAN ZEYTİNLERİ GIDA TARIM KOM. İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.- ENVER CAN

Türkiye İş Bankası A.Ş.’den hesap sahiplerine duyuru

0
Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin duyuru yayınlandı.

Duyuruda, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 83. Maddesi uyarınca, yatırım kuruluşları nezdindeki yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabi olduğu belirtildi.

“Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, 2023 yılında yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan ve yatırımcılara ait Banka nezdinde zamanaşımına uğrayacak her türlü emanet ve alacaklara ilişkin listenin 01.04.2022 – 31.12.2023 tarihine kadar Bankanın internet sitesinde ilan edileceği kaydedildi. 

Duyurunun tam metnini görüntülemek için tıklayınız.

Sanayi tesisleri ucuz yakıt arayışına girdi

0

Çimento, kireç, termik santraller gibi sanayi tesisleri ucuz yakıt arayışına girdi. Üretim süreçlerinde fosil yakıt kullanan tesisler, kömür’e göre yüzde 80 daha ucuz ve çevre dostu olan Atıktan Türetilmiş Yakıt’a (ATY) yöneldi. İSTAÇ verilerine göre ATY talebi son bir yılda 5 kat arttı.

Son yıllarda fosil yakıt maliyetleri giderek tırmanıyor. Bu durum, üretim için doğalgaz, linyit, kömür gibi fosil yakıta ihtiyaç duyan tesisleri alternatif yakıtlara yönlendirdi. Daha ucuz olduğu için tercih edilen Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY); geri dönüşümü ekonomik olmayan, kağıt-karton, kauçuk, plastik, tekstil gibi atıklardan oluşuyor. Üretim tesislerine ATY temin eden İBB’nin iştirak şirketi İSTAÇ, fosil yakıtların pahalı olması nedeniyle ATY talebinde 5 kat artış yaşandığını duyurdu.

24 BİN TON ALTERNATİF YAKIT ÜRETİYORUZ

İSTAÇ Saha Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eyyup Demirhan, Eyüpsultan Kemerburgaz Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Tesisi’nde alternatif yakıt ürettiklerini anlattı. Eyyup Demirhan söz konusu tesis hakkında şu bilgileri verdi: “Çimento, kireç üretim tesisleri ve termik santrallerde enerji ihtiyacını karşılamak için kömür, linyit ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar kullanılıyor. Ancak son yıllarda fosil yakıtların maliyetlerindeki artışlar bu işletmeleri alternatif yakıtlara yönlendirdi. Endüstriyel Atık Müdürlüğümüz bünyesinde işletilen ATY tesisine, maddesel geri dönüşümü ekonomik olmayan ancak kalorifik değeri bulunan; kağıt-karton, kauçuk, plastik, tekstil vb. endüstriyel atıklar kabul ediyoruz. ATY Tesisimizde atıkların işlenmesi sonucu kalorifik değeri ortalama 4.500-5.000 kcal/kg, klor ve kükürt değeri yüzde birden düşük olan alternatif yakıtlar olarak çimento fabrikalarına sevk ediliyor. Böylece fabrikaların ihtiyaç duyacağı fosil yakıt ihtiyacı azaltılarak ülke ekonomisine katkı sunuluyor.”

YÜZDE 80 DAHA UCUZ

Alternatif yakıtın faydalarını anlatan Eyyup Demirhan, kömür gibi fosil yakıtların yerine ikame edilebilen bu yakıtların ekonomik olarak yüzde 80 daha uygun maliyette olduğunu vurgulayarak, alternatif yakıtların daha ucuz olduğu gibi daha çevreci bir yakıt olduğuna da değindi.

Alternatif yakıt kullanıldığında atmosfere yaklaşık 3,5 kat daha az emisyon salınımı gerçekleştiğini dile getiren Demirhan, bu durumun aynı zamanda tesislerin işletme maliyetlerini de düşürdüğünü kaydetti.

Üretilen alternatif yakıt kalitesinin, atığın içeriğine bağlı olduğuna dikkat çeken Demirhan, “Ayrıca genelde yüksek hacim oranına sahip bu atıklardan ATY üreterek, evsel atıklara karıştırılmasının önüne geçiyoruz. Böylece düzenli depolama sahalarımızın kullanım süreleri artıyor, işletme maliyetlerinden de tasarruf sağlıyoruz” dedi.

Hasyurt Tarım Fuarı 7 yıl sonra tekrar gerçekleşecek

0

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye’nin ilk tarım fuarı olma özelliğini taşıyan Finike Hasyurt Tarım Fuarı’nın 7 yıl aradan sonra tarım sektörünü tekrar bir araya getireceğini açıkladı. Başkan Muhittin Böcek, 11-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında “Eski Yerinde Yeni Yüzüyle” mottosuyla Hasyurt Tarım Fuarı’nın 25’inci kez kapılarını açacağını müjdeledi.

İlk kez 1992 yılında yapılan ve Türkiye’nin ilk tarım fuarı olma özelliği taşıyan Finike Hasyurt Tarım Fuarı, 7 yıl aradan sonra 25’inci kez kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. 11-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında “Eski Yerinde Yeni Yüzüyle” mottosuyla gerçekleşecek Hasyurt Tarım Fuarı’nın lansmanı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Antalya Ticaret Borsası ve Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdaverdigar Günay, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş ve Tarım İl Müdürü Gökhan Karaca bir basın toplantısı düzenledi.

BÖYLE FUARLARI ÖNEMSİYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerelden kalkınma projeleri ile çiftçinin, üreticinin yanında olduklarını söyledi. “Tarımın kalkınması için çalışıyoruz” diyen Başkan Muhittin Böcek, “Tarımın başkenti Antalya’mızda ulusal ve uluslararası alanda tarım sektöründeki paydaşların bir araya gelmesine, tarımın kalkınmasına ivme kazandıran fuarların yapılmasını önemsiyoruz. Hasyurt Tarım Fuarı, bu sene 11-14 Mayıs tarihleri arasında “Eski Yerinde, Yeni Yüzüyle” mottosuyla 25’inci kez tarım sektörünü ağırlayacak. Bir fuarı 25 yıl sürdürebilmek, her yıl aynı coşku ve heyecanla düzenlemek kolay bir iş değildir. Bu nedenle bugüne kadar bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen belediye başkanlarımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TARIM FUARINI ULUSLARARASI ALANA TAŞIMALIYIZ

Başkan Böcek, Antalya’nın Türkiye’de örtü altı yetiştiriciliğinde ilk sırada yer aldığına ve tarımda da ülkenin ihtiyacının yüzde 50’ye yakınını karşıladığına dikkat çekti. Batı Akdeniz Bölgesi’nde 30 binin üzerinde çiftçinin olduğunu söyleyen Muhittin Böcek, “Bu bölgede yıllık 3.5 milyar TL’ye karşılık gelen 2.5 milyon ton sebze ve meyve üretimi yapılmaktadır. Özellikle kış aylarında Türkiye’nin sebze ihtiyacının yüzde 40’ı Batı Akdeniz kuşağında bulunan bu verimli topraklardan karşılanmaktadır. Geçmişten gelen tecrübesiyle Hasyurt Tarım Fuarı artık uluslararası bir fuar olmayı çoktan hak ediyor. Bizlerin de amacı fuarın önümüzdeki yıllarda uluslararası boyuta ulaşmasını sağlamaktır” diye konuştu.

YENİDEN CANLANDIRIYORUZ

Fuarın hikâyesini anlatan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, 1991 yılında dönemin Hasyurt Belediye Başkanı Azer Gökyar ve arkadaşları tarafından ortaya atılan fuar fikrinin 1992 yılında hayata geçirildiğini aktardı. İlk olarak bir okul bahçesinde naylon çadırda yapılan fuarın zamanla büyüyerek geliştiğini söyleyen Geyikçi, “En son 2014’te Büyükşehir Yasası çıktıktan sonra Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu döneminde yapılıyor ve ondan sonra da ara veriliyor. 2022’ye kadar bu fuar bir daha yapılmadı. Şimdi yeniden paydaşlarımız ve sektörümüzle bu fuarı canlandıracağız. Tüm sektörden destek bekliyoruz” dedi.

FUARI ÖNEMSİYORUZ

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, ise Antalya’da 360 bin hektara yakın tarım arazisi olduğuna dikkat çekerek fuarın önemine vurgu yaptı. Karaca, örtü altı üretimde Türkiye’de ilk sırada yer aldıklarını belirterek, “Tarımsal potansiyeli büyük olan ilimizde bu tür etkinlikler bizim için son derece önemli” dedi.

TARIMDAN BAŞKA ZENGİNLEŞECEK ALANIMIZ YOK

Antalya Ticaret Borsası ve Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır ise tarımın başkenti olma yolunda önemli bir markayı daha tozlu raflarından çıkartıp tekrar hayata geçirmeyi istediklerini ifade ederek, şunlara değindi: “Bizlerin çağdaş bir fuarcılık anlayışıyla Türkiye’nin ilk tarım fuarı şeklinde daha ileriye götürmek gibi bir görevimiz var. Her gün çeşitli etkinliklerle dünyada tarımda neler oluyor gerek akademik çalışmalarla gerek konusunda uzman ekonomistlerle bir araya geleceğiz. Dolu dolu bir tarım haftası yaşayacağız. Türkiye olarak tarımdan başka zenginleşeceğimiz bir alanımız yok. Fuar günlerine denk gelen Dünya Çiftçi Günü’nde güzel bir sürprizle orada olacağız. Teknolojisini ve ürününü tanıtmak isteyen Türkiye’den veya yurt dışından bütün firmaları davet ediyorum.”

ÜRETİMİN NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU ANLADIK

KUTSO Başkanı Murat Günay ise şunları kaydetti: “Bu fuarı dünyaca tescillenmiş Finike portakalının merkezinde yapıyoruz. Bir diğer iddiamızda dünyanın en sağlıklı ürünlerini ürettiğimizi iddia ediyoruz. Bütün paydaşlardan bütün çiftçilerimizden bu fuara destek olmasını bekliyoruz. Çünkü bu dönemde üretmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Biz üretmekten vazgeçmeyeceğiz, üretmeye devam edeceğiz.”   

FİNİKE PORTAKALININ ÖNEMİNİ ANLATACAĞIZ

Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş da, fuar da Finike portakalının önemini anlatmak istediklerini belirterek, “Türkiye’de üretilen portakalın yüzde 10’unu Finike portakalı hitap etmekte ama ülkede satılan portakalın tamamı Finike portakalı diye satılmaktadır. Burada markalaşmayı ve yöresel coğrafi işaretler ön planı çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

 

2022 Yılı Mart Ayı Dış Ticaret Verileri Açıklandı

0

2022 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre;

•             İhracat, %19,8 oranında artarak 22 milyar 708 milyon dolar,
•             İthalat, %31,0 oranında artarak 30 milyar 948 milyon dolar,
•             Dış ticaret hacmi, %26 oranında artarak 53 milyar 656 milyon dolar,
 
2022 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

•             İhracat, %20,8 oranında artarak 60 milyar 288 milyon dolar,
•             İthalat, %42,1 oranında artarak 86 milyar 681 milyon dolar,
•             Dış ticaret hacmi, %32,5 oranında artarak 146 milyar 969 milyon dolar,
 
2022 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre;

•             İhracatın ithalatı karşılama oranı 6,9 puan azalarak  %73,4 olarak gerçekleşti.
•             Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,5 puan artarak  %95

olarak gerçekleşti.

Eyüpsultan Belediyesi’nden arsa satış ihalesi

0

Mülkiyeti Eyüpsultan Belediyesi’ne ait Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan 8 bin 741 m² yüzölçümlü taşınmaz, Eyüpsultan Belediyesi Encümeni’nce 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 10.30’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacak.

Konut alanı nitelikli taşınmazın muhammen bedeli 131 milyon 115 bin 150 Türk Lirasıdır. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. Müracaatlar ihale günü saat 10.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Avukat, Çocuk Gelişimcisi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına toplam 206 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular elektronik ortamda 11 – 25 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak.

Arkeolog ve Müze Araştırmacısı alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

Sözleşmeli Avukat, Çocuk Gelişimcisi ve Güvenlik Görevlisi alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

Kadın kooperatiflerinin çalışma alanları haritası çıkarılacak

0

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan “Kooperatifler Yoluyla Kadının Güçlenmesi” projesi kapsamında, Türkiye’deki kadın kooperatiflerinin sayısı ve çalışma alanlarının haritası çıkarılacak, iyi uygulamalar ve yenilikçi alanlar üzerine araştırmalar yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kadın kooperatiflerine ilişkin “Kooperatifler Yoluyla Kadının Güçlenmesi” isimli yeni bir proje başlatıldı. Proje ile kadının sosyal ve ekonomik yaşamda güçlendirilmesi için birçok faaliyetin yanı sıra kadın kooperatiflerinin yaşadığı sorunlara çözüm getirecek ve ileriye dönük projeksiyonlar hazırlanacak.

Beş ana başlıktan oluşacak projenin ilk ayağında, kooperatif kurma veya ortak olma potansiyeli bulunan 5 bin kadın ve 3 bin erkeğe yönelik yasal düzenlemeler, kurumsal destek mekanizmaları, iyi uygulamalar ve kadınların güçlendirilmesi gibi çeşitli konularda eğitimler verilecek.

Bu kapsamda, 3 bin 500 kooperatif kurma veya ortağı olma potansiyeli olan kadına kooperatifçilik eğitimi, bin 500 kooperatif ortağı olan kadına kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitimi, kooperatif ortağı olan 3 bin erkeğe de kadının güçlenmesi eğitim çalışmaları yapılacak.

Kooperatif ortağı olan kadınların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, belli aralıklarla kooperatifçilik hukuku, sorumluluk ve yükümlülükler, sosyal güvenlik, muhasebe, markalaşma, e-ticaret gibi alanlarda ürün geliştirme desteği verilecek.

Kurumsal kapasite geliştirme hedefi doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan kişilere kooperatifler konusunda da eğitimler düzenlenecek.

“Yenilikçi alanlar üzerine araştırmalar yapılacak”

Alanında uzman ekiplerle yapılan işbirliği, bilimsel ve teknik çalışmalarla Türkiye’deki kadın kooperatiflerinin sayısı ve çalışma alanlarının haritası çıkarılacak.

Çalışmalar sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda iyi uygulamalar ve yenilikçi alanlar üzerine araştırmalar yapılacak. Bu araştırma ile dünyada ürün geliştirme, satış ve pazarlama, markalaşma ve işbirlikleri kurma gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaların nasıl yürütüldüğü ele alınacak.

Projenin ikinci ayağında ise kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek için faaliyetler yapılacak. Bu kapsamda ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kadın kooperatifleri bir araya getirilerek, yerel paydaşlarla birlikte toplantılar düzenlenecek.

82 Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak

Ticaret Bakanlığı’nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8. ve 9. derece kadrolara atanmak üzere giriş sınavı ile 82 Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak.  

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacak. Yazılı sınava, belirtilen her bölüm için istenen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak. 

Başvurular 5 – 15 Nisan 2022 tarihleri arasında e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İzmir’de kara ve deniz taşıtları ihaleyle satılacak

0

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 9 adet tekne ile 55 adet taşıtı ihale ile satışa çıkardı.

64 adet taşıtın satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 12-13 ve 14 Nisan 2022 tarihlerinde Bornova Emlak Müdürlüğü’nde (Anadolu Caddesi, No: 41/2, kat 3, Bayraklı, İzmir) teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacak.

İhaleye çıkarılan araçlar ve tekneler bulundukları otoparklar/yedieminlerde mesai saatlerinde görülebilir. İhalelere ait şartname, gerekli bilgi ve belgeler mesai saatleri dahilinde Bornova Emlak Müdürlüğü Tasfiye Sevisinde görülebilir. 

İhale ile alakalı ayrıntılı bilgi için tıklayınız.